Polityka Prywatności

 

Polityka Prywatności Serwisu weddbox.pl

 

Informacja o danych osobowych kierowana do Użytkowników Weddbox.pl

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych Użytkowników Weddbox.pl jest  firma WEDDBOX  z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Konstytucji 3 Maja 13/3a, posiadająca NIP 6692382244, REGON 364428285

Na jakiej podstawie i dlaczego Weddbox.pl przetwarza moje dane?

Weddbox.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Celem przetwarzania danych osobowych jest dostarczanie Użytkownikom usług, szczegółowo opisanych w Regulaminie i realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Cel świadczenia usług drogą elektroniczną obejmuje również umożliwienie Użytkownikom nawiązanie kontaktu z firmami, których oferta dostępna jest w Weddbox.pl

W przypadku, gdy Twoja oferta jest prezentowana w Weddbox.pl, wykorzystujemy Twoje dane, aby Użytkownicy Weddbox.pl mieli możliwość nawiązania kontaktu z Tobą.

Zgodne z wymogami prawa informujemy, że podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Weddbox.pl świadczenie usług.

Weddbox.pl wykorzystuje również Twoje dane osobowe na zasadzie swoich uzasadnionych interesów, co znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (“RODO”). Na tej podstawie prawnej wykorzystujemy Twoje dane osobowe takie jak data ślubu czy dane o Twojej lokalizacji. Dane te pozwalają Weddbox.pl dostosować treści prezentowanych zależnie od Twoich potrzeb i preferencji. Weddbox.pl dokonał oceny wpływu tej aktywności na prywatność Użytkowników i po rozważeniu interesów Użytkowników doszliśmy do wniosku, że nie będzie miało to negatywnego wpływu na prywatność Użytkowników. Cel takiego wykorzystania danych osobowych przynosi Użytkownikom istotne profity w postaci możliwości lepszego korzystania z Weddbox.pl.

Weddbox.pl wykorzystuje również narzędzia komunikacji elektronicznej, takie jak e-mail, w celu informowania Użytkowników o nowych funkcjach Weddbox.pl lub innych informacjach, które mogą interesować Użytkowników. Podstawą takiej działalności jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Weddbox.pl dokonał oceny wpływu tej aktywności na prywatność Użytkowników i po rozważeniu interesów Użytkowników doszliśmy do wniosku, że nie będzie miało to negatywnego wpływu na prywatność Użytkowników. Cel takiego wykorzystania danych osobowych przynosi Użytkownikom istotne profity w postaci możliwości śledzenia zmian i nowości w interesujących ich tematach. Każdy z Użytkowników może zrezygnować z tego typu aktywności.

Za zgodą Użytkownika Weddbox.pl przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia komunikacji marketingowej. Zgoda na te operacje jest dobrowolna i nie wpływa na możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych przez Weddbox.pl?

Każdemu Użytkownik przysługują prawa przyznane przez RODO. Tymi prawami są:

  1. Prawo dostępu do danych osobowych, które oznacza, że możesz zwrócić się do Weddbox.pl o potwierdzenie przetwarzania Twoich dane. Ponadto, zgodne z prawem dostępu masz prawo do uzyskania kopii Twoich danych, które przetwarza Weddbox.pl.
  2. Prawo do sprostowania danych osobowych, które oznacza, że możesz poprawiać i zmieniać dane osobowe, które stały się nieaktualne lub są nieprawidłowe.
  3. Prawo do bycia zapomnianym, które oznacza, że możesz wnieść, aby Weddbox.pl usunął Twoje dane osobowe. Prawo to można wykonać w szczególności w sytuacji, gdy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy do przetwarzania danych albo dane osobowe, które zostały przez Ciebie przekazane staną się Weddbox.pl zbędne. Pomimo Twojego żądania bycia zapomnianym, w niektórych przypadkach Weddbox.pl nie usunie Twoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w szczególności w przypadku obrony przed roszczeniami.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania, które oznacza że masz prawo żądać, aby Weddbox.pl zminimalizował wykorzystanie Twoich danych. W takim przypadku uniemożliwimy Ci dostęp na czas potrzebny do rozpoznania Twojego żądania.
  5. Prawo do przenoszenia danych, które oznacza, że masz prawo otrzymać dane osobowe, które nam dostarczyłeś. Weddbox.pl na Twoje żądanie dostarczy Ci kopię danych w formacie elektronicznym lub prześle do wybranego przez Ciebie podmiotu.
  6. Prawo sprzeciwu, w tym odnośnie profilowania, które oznacza, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z sugerowaniem Ci pewnych rozwiązań lub produktów. Wniesienie sprzeciwu będzie oznaczało, że zaprzestaniemy wykorzystania Twoich danych w tym celu. Jeżeli wypiszesz się z wiadomości przychodzącej od Weddbox.pl, uznamy że wniosłeś sprzeciw.

Jak długo Weddbox.pl będzie przechowywać moje dane osobowe?

Weddbox.pl będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Czy Weddbox.pl przekazuje dane osobowe poza obszar Unii Europejskiej?

Weddbox.pl może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy . Odbywa się to na podstawie ważnej podstawy prawnej, jak umowy przekazania danych oparte o standardowe klauzule lub w oparciu o reżim Privacy Shield.

Czy Weddbox.pl przekazuje dane osobowe innym podmiotom (firmom)?

Weddbox.pl, na Twoje życzenie może przekazywać Twoje dane wybranym przez Ciebie usługodawcom i klientom Weddbox.pl. Tak dzieje się na przykład, gdy chcesz skontaktować się z firmą, która zamieściła u nas swoje ogłoszenie.

Ponadto, z uwagi na techniczne rozwiązania, z których korzystamy, dostęp do danych Użytkowników mogą mieć zewnętrzne firmy świadczące dla Weddbox.pl w szczególności takie usługi jak hosting, utrzymanie serwerów czy utrzymanie baz danych. Podmioty te są odbiorcami danych w rozumieniu RODO, będąc tak zwanymi podmiotami przetwarzającymi działającymi w imieniu i na polecenie Weddbox.pl.

Weddbox.pl dba, o to, aby podmioty te przechowywały dane w Unii Europejskiej lub w przypadku przechowywania ich poza Unią Europejską, aby dane te były odpowiednio i wystarczająco zabezpieczone.

Weddbox.pl przekazuje również podmiotom zewnętrznym ciasteczka (cookies) i inne uproszczone i zubożone dane Użytkowników. Dane te nie pozwalają na odszyfrowanie aktywności konkretnego Użytkownika, ale pozwalają określić dane geograficzne, statystyczne i demograficzne Użytkowników. Przekazywanie tych danych ma na celu dostosowanie kierowanych do Użytkowników reklam i innych podobnych przekazów.

Co to jest profilowanie i po co jest prowadzone?

Profilowanie to dostosowywanie treści i zawartości ofert w zależności od zainteresowań i preferencji danego Użytkownika. Profilowanie dokonywane jest automatycznie, jednak pozostaje pod naszą kontrolą.

Weddbox.pl informuje, że profilowanie Użytkowników ma na celu poprawienie jakości usług dostarczanych Użytkownikowi. Do profilowania Weddbox.pl wykorzystuje dane o aktywności, zainteresowaniach i preferencjach Użytkowników również na innych stronach internetowych. Podstawą profilowania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Masz prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw od profilowania. Szerzej o prawie do sprzeciwu w opisie praw, które Ci przysługują.

Co to jest komunikacja marketingowa?

Komunikacja marketingowa to prowadzone za pomocą poczty e-mail lub innych podobnych narzędzi działanie mające na celu zapoznanie osób korzystających z ofertami i promocjami Weddbox.pl oraz innych podmiotów (firm).

Czy mogę wycofać zgodę na komunikację marketingową?

Zgoda na komunikację marketingową jest dobrowolna i w każdym momencie może zostać wycofana (odwołana). Zgodę można wycofać poprzez kliknięcie linku "wypisz mnie" (lub podobnego) w przychodzącym od Weddbox.pl mailu lub poprzez zmianę ustawień na Profilu. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody.

W jaki sposób Weddbox.pl zabezpiecza moje dane osobowe?

Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Tymi środkami są m.in. kontrola dostępu do danych osobowych, kontrola przetwarzania danych osobowych, odpowiednie zabezpieczenie baz danych osobowych. Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy Weddbox.pl, którzy mają obowiązek zachowania danych osobowych w tajemnicy.

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mechanizm cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku użytkownika stron internetowych. Cookies pomagają administratorom stron internetowych w zarządzaniu tymi stronami oraz w poprawie jakości przekazywanych treści.

Na czym polega rozpoznawanie urządzeń?

Rozpoznawanie urządzeń to mechanizmy pozwalające na identyfikację rodzaju urządzenia, z jakiego użytkownik łączy się ze stroną internetową. Mechanizmy te pozwalają również na identyfikację systemu operacyjnego wykorzystywanego na danym urządzeniu, strefy czasowej, z której dokonywane jest połączenie, wielkości i rozdzielczości ekranu itp. Mechanizmy te mają za zadanie dostosować wygląd, rozmiar oraz inne parametry dla konkretnego urządzenia. Informacje te nie służą do identyfikacji konkretnej osoby.

Jakie jeszcze informacje wykorzystuje Weddbox.pl?

Weddbox.pl wykorzystuje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Weddbox.pl wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie i informacje wspomagające zarządzanie swoimi stronami internetowymi. Dla ułatwienia przekazu pliki cookies i inne podobne technologie będą nazywane zbiorczo plikami cookies.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystuje Weddbox.pl?

Pliki cookies sesyjne - są to pliki, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Pliki cookies trwałe - są to pliki, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas. Przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookies własne - ustawiane przez serwisy Weddbox.pl.

Pliki cookies podmiotów trzecich - ustawiane przez inne serwisy niż Weddbox.pl, np. Google Analytics.

Weddbox.pl używa zarówno plików cookies własnych, jak i plików podmiotów trzecich.

Dlaczego Weddbox.pl wykorzystuje pliki cookies?

Pliki cookies są niezbędne Weddbox.pl do świadczenia podstawowych usług związanych z oferowanymi produktami.

Weddbox.pl wykorzystuje pliki cookies własne w celu umożliwienia zalogowania się użytkownikom na ich konta. Dlatego też w celu autoryzacji danego użytkownika konieczna jest co najmniej jedna autoryzacja użytkownika w czasie sesji.

Weddbox.pl wykorzystuje również ciasteczka w celach optymalizacji swoich stron internetowych oraz dostosowania treści na stronie do preferencji danej osoby. Dotyczy to w szczególności plików cookies, które pozwalają na poznanie sposobu korzystania z Weddbox.pl.

Pliki cookies, w tym pochodzące od podmiotów trzecich, wykorzystywane są również w celach statystycznych i analitycznych. Pliki te pozwalają Weddbox.pl na określenie przeciętnej długości trwania wizyty na stronie, ogólnej liczby odwiedzin serwisów zarządzanych przez Weddbox.pl. Pliki te są w pełni anonimowe i nie pozwalają Weddbox.pl na identyfikację konkretnych osób korzystających z naszych serwisów.

Czy Weddbox.pl sprzedaje lub udostępnia pliki cookies innym firmom?

Nie, Weddbox.pl nie sprzedaje ani nie udostępnia plików cookies innym firmom.